Hans Lundaahl 23 september kl 17

Den lilla gruppens stora möjligheter

Hans Lundaahl är präst i Buråskyrkan i Göteborg. Denna eftermiddag kommer han att leda oss djupare in i smågruppens betydelse. Att det är enklare att yttra sig och att det kan kännas tryggare i en liten grupp är väl ganska känt, men finns det större hemligheter?
Han kommer bl.a. att ta upp punkterna:

  • Varför smågrupper?
  • Omsorgen om gruppen
  • Processen i gruppen

Bön och lovsång ingår alltid i våra möten – liksom det efterföljande fikat med plats för samtal och funderingar kring kvällens tema. Välkomna!

Observera att vi denna gång är i Kyrkans hus – Fridäng i Svanesund,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes