Egon Aronsson 14 oktober

Jesus frågar – Älskar du mig?

Egon Aronsson är kyrkoherde emeritus och kommer från Dyrön.

Jesu fråga är alltid aktuell. Petrus upprepade sitt svar tre gånger. Hur svarar du och jag? Egon talar över ämnet och därefter får vi möjlighet att samtala om denna centrala och viktiga fråga.

Lovsång och bön hör ihop och blir även en del av samlingen, liksom fikat och samtalet över kaffeborden.

Varmt välkomna!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes