Om

EFS Orust startades 2011 som en EFS-grupp av fyra familjer på Orust. EFS är en rörelse inom Svenska Kyrkan som vill verka för mission och förnyelse. EFS Orust har ingen anställd utan baseras helt på lekmannamedverkan.

Vår verksamhet består i regelbundna möten och samlingar där bön och lovsång alltid är viktiga punkter. Vi bjuder också in olika talare för undervisning. Förhoppningen är att med tiden utöka vår verksamhet, allt med syfte att sprida evangeliet om Jesus Kristus på Orust.

En del mindre samlingar håller vi hemma hos oss i ledningsgruppen. Karta till respektive hem hittar du via länken efter telefonnumret.

Verksamhetsbeskrivning för EFS Orust

EFS är en lekmannarörelse inom Svenska kyrkan som på den evangelisklutherska bekännelsens grund vill främja Kristi rikes tillväxt och vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus.

EFS vill verka för denna målsättning genom att:

  • uppmuntra och stödja personlig kristen tro
  • inspirera till andligt samtal och bibelbruk
  • skapa personligt engagemang för mission lokal så väl som globalt
  • betona gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag
  • erbjuda strukturer, mötesplatser och former för detta

EFS är ett nätverk för enskilda och grupper som vill stödja och verka för dessa målsättningar.

Medlemskapet i EFS är ett ställningstagande och inte ett åtagande. Kriterierna för medlemskap är ideologiska och bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i EFS.

EFS Orust vill uppmuntra smågruppsbaserad gemenskap där man träffas varje eller varannan vecka.

Dessutom vill vi sträva efter att anordna öppna storsamlingar några gånger per termin / en gång per månad. Dessa samlingar skall innehålla undervisning, lovsång och bön.

Kontaktpersoner
Gunnar Klingberg Tel. 0732 – 683 306

Reseersättningsblankett för dig som medverkat vid vårt möte: Reseersättningblankett

Powered by WordPress. Designed by WooThemes