Anna Aronsson 26 augusti kl 17:00

Why love matters

Kärlekens betydelse för hjärnans utveckling

Anna Aronsson har under lång tid studerat kärlekens och omsorgens betydelse för människan. Utifrån sina erfarenheter på skolmottagningar och BVC och genom att ta del av mängder av artiklar och forskningsresultat visar hon att detta är helt avgörande. Upplevelserna i tidiga åldrar har mycket stor betydelse.

För många föräldrar känns det helt naturligt att möta sina barns behov, men för dem som själva har bristande tillit är det oerhört väsentligt att de får riktat föräldrastöd, gärna i en liten grupp där deras sinnen kan växa.

Anna är barn- och ungdomsläkare i Göteborg. Under två och ett halvt år har hon under 1980-talet arbetat som missionär i Kongo.  Hon är en omtyckt talare och har talat både för riksdag och i Oas-sammanhang.

Bön och lovsång ingår alltid i våra möten – liksom det efterföljande fikat med plats för samtal och funderingar kring kvällens tema. Välkomna!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes