Hillevi Fahlquist 23 oktober

Målinriktad bön

Hillevi Fahlquist har arbetat med utvecklings- och förbättringsarbete inom näringslivet, inom Svenska kyrkan och i frikyrkor, men sedan ett par år tillbaka är hon förebedjare och bönesamverkare på heltid. Hon kommer till vårt möte den 23 oktober och talar över ämnet ”Väktare på muren för din ort”

-Stenar behöver rensas undan och muren behöver byggas upp i Sverige idag precis som på Jesajas och Nehemjas tid. Och det sker genom bön.

Informerade bedjare blir mer målinriktade i sin bön, men hur går det till? Vad är det vi behöver veta och vad är det som påverkar? Några tankar kring andlig kartläggning och sambandet mellan den andliga dimensionen kring en ort eller ett land, dess historia, den verklighet vi ser i det naturliga idag och hur framtiden kan formas genom bön.

Lovsång och bön hör ihop och blir även en del av samlingen, liksom fikat och samtalet över kaffeborden. Välkomna!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes