Per-Olof Olsson 25 september

Per-Olof Olsson kommer till vår samling den 25 september och talar över ämnet ”Strategisk bön”. Spelar det någon roll om jag ber eller inte? För vem är bönen viktig?

Per-Olof är kyrkoherde i Hunnebostrand och har en vision om bönenätverk, bön i och för våra närområden.

Lovsång och bön hör ihop och blir även en del av samlingen, liksom fikat och samtalet över kaffeborden. Välkomna!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes