Tips! Oasdag Klädesholmen kyrka 1 mars

Tid: kl 14:00

Hans Weichbrodt, OAS-rörelsens inspiratör.

Tema: Den helige ande. Kl 14: Undervisning och lovsång Fika,

Kl 16.30: Lovsångsgudstjänst med betjäning

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes