Archive | Arkiv

Äldre händelser

24 maj – Gunnel Klingberg

Varför sjunger vi lovsång? Tid: 16:00 Plats: Tegneby församlingshem Är lovsång en kristen variant av allsång? Varför ska vi sjunga lovsång? Vad säger bibeln om lovsång? Finns det olika sätt att lovsjunga på? Måste det vara en viss sorts musik för att det ska få kallas lovsång? Är det något nytt som man har kommit […]

Continue Reading

6 juni – Nationaldagsbön

Tid: 17:00 Plats: Kyrkans hus, Ellös Sveriges nationaldag – ett utmärkt tillfälle att träffas och be tillsammans för vårt samhälle, alla olika funktioner som måste fungera där och i vårt land. Efteråt bjuds det på korv med bröd och en stunds gemenskap. Välkomna!  

Continue Reading

26 april – Christian och Alicia

”till jordens yttersta gräns” Plats: Tegneby församlingshem Tid: 16:00 ”När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 Efter att ha bott i Ljungskile och jobbat med Ungdom Med Uppgift ett antal år […]

Continue Reading

22 mars – Bibelsamtal

Jungfru Marie Bebådelsedag ”Herrens mäktiga verk” Denna gång har vi inte bjudit in någon talare, utan vi tillämpar orden i 1 Kor. 14:26, ”när ni samlas har var och en något att bidra med”. Vi läser tillsammans texten i Lukasevangeliet om när ängeln kommer till Maria och hennes gensvar på Guds tilltal. Och så har […]

Continue Reading

22 februari – PG Hanner

Fasta – någonting för oss idag? Plats: Tegneby församlingshem Tid: 16:00 Jesus fastade, lärjungarna fastade, kristna i alla tider har fastat. Varför då? Idag hör vi mest talas om fasta när det gäller olika dieter och för att vi ska få ett hälsosammare liv. Kan det vara så att fastan också är till för att […]

Continue Reading

Årsmöte 7 februari

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet lördagen den 7 februari. Plats: Tegneby församlingshem Tid: 16:00 Observera att mötet endast är öppet för föreningens medlemmar. Om du inte är medlem men vill komma med så går det bra att bli medlem där och då. Dagordning: Årsmöte 7 februari 2015

Continue Reading

23 november – Andreas Hernqvist

Varför ska vi be för sjuka? Plats: Tegneby församlingshem Tid: 16:00 Andreas är ny kyrkoherde i Hunnebostrand. Har var gästtalare hos oss 26 febr. 2012. Här kan du läsa om hans presentation då. Med tanke på den senaste tidens debatt har en del frågor blivit aktuella; Ska vi be för sjuka? I så fall -Varför […]

Continue Reading

11 januari – Ingrid Lundström

Preliminär tid Plats: Tegneby församlingshem Tid: ca 12 – efter kyrkkaffet i kyrkan. Ingrid arbetar som inspiratör och utvecklingskonsulent i EFS. Hon har även ansvar för alphautbildningar i samarbete med Sensus. Det blir samling speciellt för EFS Orusts medlemmar och för dem som intresserade av att prata om EFS Orusts framtid. Du som vill vara […]

Continue Reading

26 okt – Luc Kamani Lukeleka

Sker det mirakler idag? Plats: Tegneby församlingshem Tid: 16:00 Luc kommer från Kongo där han startat flera församlingar. Han kom till tro genom att missionärer från Sverige berättade om Jesus. Nu vill han ge något tillbaka och har nu känt sig kallad att missionera i vårt land. Luc kommer bland annat att tala om Herrens […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes