Andreas Hernqvist 26 februari

Att växa som kristen – Hur kan jag mogna i min tro?

Andreas har genom sitt liv fått erfara att det inte alltid är enkelt att växa som kristen, att ta bibelns ord på allvar och leva det livet. Erfarenheter som säkert kan vara till hjälp med att tala över kvällens ämne. Så här presenterar Andreas sig själv:

”Jag har varit präst sedan 1999, bl.a. i Lindome och Stenungsund och är nu verksam i Tossene pastorat, där jag och min familj också bor. Under hela min tid som kristen har jag oftast haft målet att alltid söka mer av Gud. Att komma och tala kring detta ämne känns därför både roligt och angeläget, eftersom jag dessutom mer och mer har blivit övertygad om att det är upp till var och en att ta ansvar för sin andliga växt. Men vi behöver hjälp av varandra i denna process. Många upplever att man står stilla i tron och det inte händer någonting. Låt oss ha vår förväntan på Jesus och låta Honom forma oss!”

Bön och lovsång ingår alltid i våra möten – liksom det efterföljande fikat med plats för samtal och funderingar kring kvällens tema. Välkomna!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes